WordPress

Mijn WordPress wachtwoord resetten
Via de 'wachtwoord vergeten'-functionaliteit van WordPress kan je dit zeer gemakkelijk uitvoeren
Inloggen in WordPress
Succesvol en veilig inloggen in WordPress backend
De upload_max_filesize verhogen in WordPress
De upload_max_filesize error komt voor wanneer jouw WordPress-installatie een upload-limiet heeft die is vastgesteld op een bepaalde bestandsgrootte.
WordPress updaten
WordPress handmatig updaten is een absolute vereiste om ervoor te zorgen dat jouw WordPress website steeds veilig & optimaal blijft werken